PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING ISCA NEDERLAND B.V.


ISCA Nederland B.V., hierna “ISCA”, gevestigd te (3871 MV) Hoevelaken aan het adres De Wel 12A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De gegevens die je aan ISCA Nederland verstrekt worden opgeslagen in een bestand en gebruikt voor een zorgvuldig klantenbeheer en een accurate bedrijfsvoering, zoals de verwerking van bestellingen, klantenadministratie en het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

Persoonsgegevens

ISCA verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die door je worden verstrekt, worden door ISCA vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.

Hieronder vindt je een overzicht van de gegevens die ISCA verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

ISCA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@isca.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking

ISCA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolders en/of catalogi
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze service uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij jouw of op een door je aangegeven adres af te leveren
 • ISCA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • ISCA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijn

 • ISCA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie – 7 jaar (wettelijke termijn)
 • Klantcontactmanagement – 5 jaar
 • Sollicitatieprocedure - 4 weken

Delen van persoonsgegevens met derden:

ISCA deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ISCA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het zijn dat ISCA jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming en/of grond van een wettelijke verplichting.

Cookies

ISCA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. ISCA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Deze toestemming in een cookie wordt op jouw apparaat opgeslagen en maximaal 3 maanden bewaard. Indien dit cookie niet meer aanwezig is, wordt opnieuw jouw toestemming gevraagd.

ISCA maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ’cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Wij hebben geen controle over wat Google zelf met de cookies doet. Voor meer informatie over deze aanbieder en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt je haar privacy-verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Houd je er wel rekening mee, dat onze website dan niet meer (optimaal) werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ISCA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@isca.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

ISCA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen

ISCA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@isca.nl.

Wens je geen mailingen meer van ISCA te ontvangen, dan kun je dit doen door je via de unscribe knop in de mailing uit te schrijven. 

Contactgegevens

ISCA Nederland B.V.

De Wel 12A, 3871 MV Hoevelaken.

Telefoonnummer +31332580788

Privacy manager

Privacy Office van ISCA Nederland B.V. is te bereiken via marketing@isca.nl

Wijziging

ISCA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.