Voor wederverkopers
Dropshipping optie
Productie op maat
Vanaf € 450,- gratis bezorgd (NL)*
* België vanaf € 750,- gratis bezorgd
Lengte materiaal, lichtbakken en machines uitgezonderd
Bereikbaar 08.00 - 17.00

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING ISCA NEDERLAND B.V.

ISCA Nederland B.V., hierna “ISCA”, gevestigd te (3871 MV) Hoevelaken aan het adres De Wel 12A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De gegevens die u aan ISCA Nederland verstrekt worden opgeslagen in een bestand en gebruikt voor een zorgvuldig klantenbeheer en een accurate bedrijfsvoering, zoals de verwerking van bestellingen, klantenadministratie en het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

Persoonsgegevens:

ISCA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die door u worden verstrekt, worden door ISCA vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ISCA verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

ISCA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@isca.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking:

ISCA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bewaartermijn:

ISCA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Debiteuren- en crediteurenadministratie – 7 jaar (wettelijke termijn)
Klantcontactmanagement – 5 jaar
Sollicitatieprocedure - 4 weken

Delen van persoonsgegevens met derden:

ISCA deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ISCA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het zijn dat ISCA uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming en/of grond van een wettelijke verplichting.

Cookies:

ISCA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ISCA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Deze toestemming in een cookie wordt op uw apparaat opgeslagen en maximaal 3 maanden bewaard. Indien dit cookie niet meer aanwezig is, wordt opnieuw uw toestemming gevraagd.

ISCA maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ’cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Wij hebben geen controle over wat Google zelf met de cookies doet. Voor meer informatie over deze aanbieder en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u haar privacy-verklaring.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houdt u er wel rekening mee, dat onze website dan niet meer (optimaal) werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ISCA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@isca.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

ISCA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen:

ISCA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@isca.nl.

Wenst u geen mailingen meer van ISCA te ontvangen, dan kunt u ISCA dat schriftelijk of per e-mail via privacy@isca.nl mededelen.

Contactgegevens:
ISCA Nederland B.V., De Wel 12A, 3871 MV Hoevelaken.
Telefoonnummer +31332580788

Privacy manager

Privacy Office van ISCA Nederland B.V. is de heer F.R. de Jong (reg.nr FG003055)
Hij is te bereiken via privacy@isca.nl

Wijziging:

ISCA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.